Hukum Berzikir Menggunakan Buah Tasbih

Hukum Berzikir Menggunakan Buah Tasbih

119 views

Hukum Berzikir Menggunakan Buah TasbihPara ulama menyatakan berzikir dengan menggunakan buah tasbih hukumnya dibolihkan berdasarkan hadith-hadith berikut :

1.Hadits riwayat Sa’ad ibn Abi Waqash ra adalah dia bersama Rasulullah melihat seorang wanita sedang berzikir. Di depan wanita tersebut terdapat biji-bijian atau batu kerikil yang ia gunakan untuk menghitung zikirnya. Lalu Rasulullah berkata kepadanya:

أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُعَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِيْ السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِيْ الأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذلِكَ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذلِكَ وَالْحَمْدُ لله مِثْلَ ذلِكَ وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ مِثْلَ ذلِكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ مِثْلَ ذلِكَ (رواه الترمذي )
Artinya “Aku akan beritahu kamu cara yang lebih mudah dari ini atau lebih afdlal. Bacalah: “Subhanallah ‘Adada Ma Khalaqa Fis-Sama’, Subhanallah ‘Adada Ma Khalaqa Fil-Ardi, Subhanallah ‘Adada Ma Baina Zalika, Subhanallah ‘Adada Ma Huwa Khaliq”, (Subhanallah Maha suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di langit, Subhanallah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi, Subhanallah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di antara langit dan bumi, Subhanallah sebanyak semua makhluk yang Dia ciptakan). Kemudian baca “Allahu Akbar” seperti itu. Lalu baca “Alhamdulillah” seperti itu. Dan baca “La Ilaha Illallah” seperti itu. Serta baca “La Hawla Wala Quwwata Illa Billah” seperti itu. (Hadith Tirmidzi)

2. Hadith diriwayatkan dari Ummu Mukminin, salah seorang istri Rasulullah, bernama Shafiyyah ra. Bahwa beliau (Shafiyyah) berkata:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلّمَ وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلاَفِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا، فَقَالَ: لَقَدْ سَبَّحْتِ بِهَذَا؟ أَلاَ أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ بِهِ؟ فَقَالَتْ: عَلِّمْنِيْ، فَقَالَ: قُوْلِيْ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَىْءٍ (رواه الترمذي والطبرانيّ)
Artinya “Suatu ketika Rasulullah menemuiku dan ketika itu ada di hadapanku empat ribu biji-bijian yang aku gunakan untuk berzikir. Lalu Rasulullah berkata: Kamu telah bertasbih dengan biji-bijian ini?! Maukah kamu aku ajari yang lebih banyak dari ini? Shafiyyah menjawab: Ya, ajarkanlah kepadaku. Lalu Rasulullah bersabda: “Bacalah: “Subhanallah ‘Adada Ma Khalaqa Min Sya’i” (Hadith Tirmidzi & Thabarani)

Dalam dua hadith ini Rasulullah mendiamkan, artinya membenarkan, dan tidak mengingkari sahabat yang berzikir dengan biji-bijian dan kerikil-kerikil tersebut. Rasulullah hanya menunjukkan kepada yang lebih afdlal dari menghitung zikir dengan biji-bijian atau kerikil. Dan ketika Rasulullah menunjukkan kepada sesuatu yang lebih afdlal , hal ini bukan berarti untuk menafikan yang sudah ada (menggunakan bijian dan kerikil). Artinya, yang sudah adapun boleh dilakukan.

Syeikh Mulla ‘Ali al-Qari ketika menerangkan hadith Sa’ad bin Abi Waqash ra di atas, dalam kitab Syarah Misykat, sebagai berikut:

وَهذَا أَصْلٌ صَحِيْحٌ لِتَجْوِيْزِ السُّبْحَةِ بِتَقْرِيْرِهِ صَلّى اللهُ عَليْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّهُ فِيْ مَعْنَاهَا، إِذْ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْمَنْظُوْمَةِ وَالْمَنْثُوْرَةِ فِيْمَا يُعَدُّ بِهِ.
“Ini adalah dasar yang sahih untuk membolehkan penggunaan buah tasbih, karena buah tasbih ini semakna dengan biji-bijian dan kerikil tersebut. Karena tidak ada bedanya antara yang tersusun rapi (diikat dengan tali) atau yang tidak diikat bahwa setiap itu semua adalah alat untuk menghitung zikir”.

Antara Para Sahabat & Salafusolih Yg Menggunakan Buah Tasbih

1. Sa’ad bin Abi Waqqash ra sebagaimana yg diriwayatkan olih Ibn Sa’d dalam kitab at-Thabaqat al-Kubra, dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab al-Mushannaf.

2. Abu Hurairah ra. Beliau memiliki benang dengan simpulannya sebanyak dua ribu simpul. Sebelum tidur beliau berzikir dengan menggunakan alat ini hingga selesai sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam kitab Hilyah al-Awliya’, ‘Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zawa-id az-Zuhd, Az-Zahabi dalam kitab Tazkirah al-Huffaz. Diriwayatkan juga bahwa Abu Hurairah berzikir dengan biji kurma atau batu kerikil sebagaimana disebutkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad.

3. Abu ad-Darda’ ra. Sahabat Rasulullah ini berzikir dengan biji kurma ‘Ajwah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab az-Zuhd.

4. Abu Sa’id al-Khudri ra. Sahabat Rasulullah ini berzikir dengan biji-bijian seperti yang dinyatakan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitab al-Mushannaf.

5. Shafiyyah. Beliau adalah Ummu Mu’minin, salah seorang isteri Rasulullah saw. Beliau menggunakan biji-biji kurma atau kerikil-kerikil seperti yang telah kita sebutkan di atas. Hadith ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Thabarani.

6. Abu Shafiyyah. Beliau adalah salah seorang bekas budak Rasulullah. Dalam menghitung zikirnya beliau menggunakan kerikil-kerikil atau biji-biji kurma. Hadith ini disebut olih Imam al-Baghawi dalam kitab Mu’jam as-Shahabah, al-Hafiz Ibn ‘Asa-kir dalam kitab Tarikh Dimasyq, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab az-Zuhd, Imam al-Bukhari dalam kitab at-Tarikh al-Kabir dan Ibn Katsir dalam al-Bidayah Wa Nihayah.

7. Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau adalah pemimpin kaum sufi . Dalam berzikir beliau mempergunakan untaian tasbih, sebagaimana disebut oleh Ibn Khallikan dalam kitab Wafayat al-A’yan dan Imam Hafizh al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad.

8. Al-Hafizh al-Muhaddits al-Mujtahid Yahya ibn Sa’id al-Qathan. Belaiu adalah ulama terkemuka yang telah mencapai derajat mujtahid mutlak. . Dalam berzikir selalu mempergunakan untaian tasbih, seperti yang disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Tazkirah al-Huffaz.

9. Al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani. Imam & Ahli hadith terkemuka, yang digelar dengan “Amiru Mu’minin Fi Hadits”. Dalam berzikir beliau menggunakan untaian tasbih, sebagaimana disebut oleh muridnya sendiri, yaitu al-Hafiz as-Sakhawi dalam kitab al-Jawahir Wa ad-Durar.

Kesimpulan

Hukum berzikir dengan menggunakan buah2 tasbih adalah dibolihkan manakala menggunakan jari adalah afdhal kerana hadith yang menyatakan kelebihan berzikir dengan jari.

بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً

Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” (HR. Bukhari).

Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, ولو آية maksudnya adalah walau hanya satu ayat, hendaknya setiap orang yang mendengarnya bersegera menyampaikan ilmu yang dia terima walaupun sedikit, agar semua ilmu yang datang dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam terus bersambung.”

Wallahua’lam. FP UAI Original

DR ASRI – Hukum Berzikir dengan Biji Tasbih