Pengertian Sembahyang Tarawih Tersebut pada Kitab Mausu’ah al-Fiqh al-Islami lafaz Tarawih (التراويح) merupakan bentuk jamak dari lafaz tarwihah (ترويحة), yang berarti istirahat.  …